Om

©ClasOttne

Clas Ottne är ansvarig för bolaget IOU Management AB/Insikt & Utsikt Management AB som organi­sationskonsult och ledarskapsrådgivare. Clas är en erfaren och pedagogisk analytiker som gärna arbetar i ett positivt samspel med individer och grupper.
Han har sedan 1984 fungerat som projektledare för en rad olika typer av pro­jekt inom organisationsutredning, organisations- och verksamhetsutveckling. Uppdragsgivarna har varit inom såväl privat som offentlig sektor. Sedan 1993 fungerar han också som lärare vid olika högskolor i ledarskap och organisation samt Change Management. Idag arbetar han även med samtalsstöd, rådgivning och coachning för chefer och ledare utifrån ett kognitivt förhållningssätt.
Clas är i botten socionom med kompletterande universitets-utbildningar i psy­kologi och ekonomi. Han har även en teoretisk forskarutbildning inom indust­riell organisation med en praktisk inriktning mot innovations- och föränd­ringsledning. Han har under åren genomgått ett flertal kurser inom bl.a. olika utvecklingsmetoder och kognitiv psykoterapi.
Med 20 års erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling, bred pedagogisk vana att hantera många olika branscher, typer av organisationer och individuella per­sonligheter, är han idag beredd att hjälpa såväl företag och organisationer som ledare till bättre resultat.

IOU Management AB
Stora Björknäsvägen 132
76198 Norrtälje

Tel: 08-660 70 20
Mail: clas@ioumanagement.com