Utredning

Vad kan din organisation prestera?

IOU Management AB har arbetat med många olika typer av organisatoriska problem i mer än 10 år. Under dessa år har vi lärt oss att hantera de problem som kan uppstå i organisationer, analysera och bidraga till olika typer av lösningar. Att en organisation får problem av olika slag är inget konstigt. Det är inte mer ovanligt med problem i en organisation som i vilken annan relation/verksamhet som helst. En organisation är ett komplext, avancerat system, som är uppbyggt av många olika individer med olika behov, bakgrunder och kunskaper. Ett sådant komplext system genererar oftast någon form av problem vilket medför att organisationens fulla potential inte tas tillvara. I själva verket är det så att många organisationer inte alls har någon större koll på vad de egentligen skulle kunna prestera.
Stoppa huvudet i sanden

Risken är att man jobbar vidare utan att göra något åt de problem som alltid uppstår i en organisation eller för en verksamhet. Att vi väljer att stoppa huvudet i sanden och blunda för det som egentligen är uppenbart gör att vi bygger upp nya problem och kommer längre och längre ifrån den lösning som finns för det som var utgångsproblemet. Ibland klarar man då inte av att internt i organisationen lösa dessa problem, då ”alla träden gör att man inte kan se skogen”. Detta förvärrar problemen ännu mer och verksamheten kan därmed lida en enorm skada i form av effektivitetsförluster och framtida misstro mot organisationens utvecklingsmöjligheter. Ju längre tiden går utan att någon tar tag i problemen desto svårare blir det att genomföra den nödvändiga förändringen.

Problem löser inte sig själva

Tyvärr är detta inget ovanligt, det händer varje dag i många företag och organisationer. Frågan är bara hur mycket skada som kan få ske innan en ledning förstår, förmår, kan, orkar eller vågar ta tag i problemen och rätta till dem. Ofta är det uppenbart för många såväl