Utveckling

Hur står det s’till i din organisation?
Har ni alltid kunderna i fokus då ni utvecklar er organisation eller verksamhet? Arbetar ni ständigt med att utveckla er kvalitet? Gör alla det dom ska? Kan Ni lita på varandra, chefer och medarbetare, och vice versa? Synkroniserar Ni varandras uppgifter och kompletterar varandras egenskaper på ett så optimalt sätt som möjligt? Trivs alla och är motiverade för sina uppgifter? Är Ni så samspelta att Ni kan ”lätta och flyga” tillsammans som ett perfekt isdansarpar? De flesta brukar med handen på hjärtat svara nej på någon eller några av dessa frågor.

Förändring behöver inte vara lösningen
En vanlig missuppfattning är att det behövs en förändring för att komma tillrätta med bristerna. Detta är ju i och för sig riktigt i den mån förändringen är det samma som lösningen till problemet. Ofta är det dock så att förändringen i sig ses som lösningen utan att den svarar upp emot det egentliga problemet. Förändring blir då ett ändamål i sig och organisationen riskerar att hamna i ett ekorrhjul, med ständiga förändringar som genomförs enbart för förändringens egen skull, till slut är det inte någon som har koll på vad och varför det behövs förändring. För att kunna nå verklig utveckling krävs det att man även tittar på hur man i grunden hanterar problemen. När man når insikten om att det oftast inte är problemen i sig som är det stora problemet utan det är sättet hur vi hanterar problem som är det stora problemet, har man kommit en bit på väg.

Utveckling är en process
IOU Management AB erbjuder inga snabba, färdiga lösningar på organisatoriska problem. För oss är inte organisationsutveckling något som erhålls med någon timmes ”spännande” föredrag eller en intensiv tvådagarskurs. Visst kan det vara kul med en intressant och underhållande föreläsning men det hjälper i de flesta fall inte mot den typ av problem som kanske under många år har genererats inne i en organisation. Ofta måste man arbeta på flera fronter samtidigt.