Kurser och föredrag

Motivationshöjare!
Ibland är det nödvändigt att göra kortare utvecklingsaktiviteter för att höja motivationen och öka kunskaperna i organisationen. En kortare aktivitet som inte tar alltför mycket tid från verksamheten kan då vara värdefull.
Kurser och föredrag för ledare, organisation och medarbetare
IOU har arbetat med olika typer av kurser inom en rad ämnen under flera år. Nedan finns en lista på områden inom vilka vi har färdiga koncept och kan genomföra kurser och föredrag på kort varsel. Ett föredrag kan vara allt från en halvtimme till en halv dag och en kurs kan genomföras från en halvdag till tre dagar. Vi har delat in kurserna och föredragen i de som främst har ledare som målgrupp och de som har medarbetare och hela organisationen som målgrupp. För samtliga av momenten nedan finns färdiga paket, men var och ett av momenten kan också anpassas och kombineras utifrån en uppdragsgivares behov. Vi kan även anlitas som talare eller seminarieledare vid Kick-off aktiviteter eller för olika typer av Events inom områdena.

Ledare

 • Organisation och ledning
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Förändringsledning/Processledarskap
 • Kundstyrning/CRM


Organisation och medarbetare

 • Service och kundstyrning
 • Personlig utveckling
 • Idealogue – Problemlösning och kreativitet genom systemgrupper
 • Grupp och samverkan
 • Kommunikation och presentationsteknik
 • Utredningsmetodik
 • Strategiskt Arbetsmiljöarbete