Projektledning

Stöd till projektet!
Projekt är idag en vanlig arbetsform och i regel brukar det mesta utvecklingsarbete drivas som projekt. IOU har under lång tid arbetat med projekt och fungerar ofta som stöd i olika utvecklingsprojekt. Detta gör att vi har sett projekt från olika perspektiv, och har erfarit både framgångsrika och mindre framgångsrika projekt. Ofta är balansgången mellan ett framgångsrikt och ett mindre framgångsrikt projekt hårfint och som ledning måste man därför anstränga sig lite extra för att lyckas. Den roll som vårt stöd till ett projekt kan utgöra, varierar beroende på behovet. Vi kan fungera såväl som projektledare, rådgivare till projektledaren och som deltagare eller coach i projektgruppen, styrgruppen eller referensgruppen.

  • Att utveckla hanteringen av projekt inne i en organisation och verksamhet kan ha en stor effekt för för professionalismen vid utvecklingsarbete.  Bl.a. kan detta ge;
  • En gemensam förståelse och kunskap för vilka processerna är i ett projekt
  • Ett gemensamt språk uppstår för projektrelaterade fackuttryck
  • Möjligheterna ökar att hantera projekt likartat
  • Beställare och utförare kan använda en gemensam terminologi i projekt
  • Alla sparar tid på att slippa uppfinna egna fackuttryck för varje projekthantering man startar

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan fungera som stöd till något av de projekt som ni bedriver eller hur er projektkompetens kan utvecklas.