Coaching

Hitta styrkan hos dig själv!

En organisation är ett komplext system som bygger på många människors arbete. En optimalt fungerande organisation består av optimalt presterande människor. Detta behöver inte vara en utopi utan exempel finns på organisationer som presterar framgångsrikt. Dessa organisationer satsar också på coaching med syfte att öka styrkan hos organisationens enskilda personer på precis samma sätt som man länge har arbetat med att stötta framgångsrika personer inom idrottsvärlden. Coaching inom organisationer fungerar utmärkt för att öka effektiviteten och stärka målfokuseringen. Idag har många egenföretagare, entreprenörer, företagsledare och privatpersoner insett fördelarna med att anlita en coach som stöd för att utveckla sina egna styrkor.
 
Vad kan det ge för organisationen?

Det finns mycket att tjäna på coaching även om det initialt kan verka väldigt exklusivt. Ta som exempel att en persons effektivitet och nytta för organisationen kan öka med 10% genom coaching. Ställ detta sedan i relation till vad coachingen i sig kostar och den totala lönekostnade för personen ifråga. En bra och lyckad coaching kan vara en investering som ger mycket positiva effekter och som på en kort tid kan betala sig flera gånger om. En ledare t.ex. påverkar ju också effektiviteten hos sina medarbetare vilket gör att en framgångsrik coaching även kan ha mycket positiva spin-off effekter för andra än enbart den som erhåller coaching.

Hur går det till?

Coaching påminner i mycket om ett samtal/dialog mellan den som coachas och coachen. I coachingen ingår att hitta starka och svaga sidor, ställa frågor, sätta upp mål, följa upp och uppmuntra. Coachning innebär inte att vara en direkt rådgivare och ge givna lösningar på problem utan innebär att coachen sporrar den coachade till att lösa problem