Tjänster

IOU Management AB startade 1992 och har i olika roller och sammanhang alltid arbetat med olika typer av utvecklingsprojekt. Kopplade till IOU finns ett nätverk med erfarna utvecklingskonsulter, rådgivare och lärare. Under åren som IOU har varit verksamt har det vuxit fram ett synsätt om vårt arbete och förhållningssätt; mission och åtagande som vi tillämpar gentemot våra uppdragsgivare och övriga intressenter. Våra uppdragsgivare och referenser
finns inom de flesta branscher och sektorer och består av små- och stora företag/organisationer inom både privat och offentlig sektor.


Resurspersoner kopplade till IOU:

Clas Ottne – som leder IOU Management AB sedan 1992. Clas är socionom i botten med kompletterande utbildningar i psykologi och ekonomi. Clas har arbetat som organisationskonsult, forskare och projektledare sedan 1984. En utförligare presentation av Clas finns här.