Utbildning

Investera i kunskap!

Idag är kunskap en färskvara. Kunskap och kompetens hos medarbetare och chefer är därför en nyckelfaktor för att skapa en effektiv och vinstgivande verksamhet. Om synen på utbildning var det samma som för underhåll och uppdatering av maskiner och program, skulle utbildningssatsningarna troligen vara betydligt större än idag. Att satsa på utbildning är att ivestera i kunskap. Denna investering kan i många fall vara betydligt lönsam i jämförelse även med andra typer av investeringar.
Inventera behoven

Självfallet kan en del av behoven tillgodoses genom att chefer och medarbetare uppdateras genom olika typer av kortare kurser och föredrag. I många situationer när arbeten liksom individer och organisationer behöver utvecklas i större omfattning är det oftast nödvändigt med ett längre och specifikt utbildningsprogram. I många fall behövs det också en kompetensinventering och behovsanalys för att kunna ta fram skräddarsydda utbildningsprogram.
Utbildningsområden
Inom IOU arbetar vi med att ta fram och utveckla utbildningsprogram för företag och organisationer. Inom IOU arbetar vi också med egna lärraresurser inom olika utbildningsområden för chefer, ledare och medarbetare. Nedan är de utbildningsområden som vi huvudsakligen arbetar inom:
Ledarskap
Projektledning
Organisation och ledning
Förändringsledning/Processledning
Kundstyrning och Service
Kommunikation och presentation
Innovation och produktutveckling
Kontakta oss  gärna för mer information om hur vi jobbar med utbildningar, våra olika utbildningsområden eller hur vi skulle kunna hjälpa till med att ta fram ett lämpligt utbildningsprogram för er organisation.